Składanie reklamacji

W celu złożenia reklamacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Przygotuj dokument reklamacji i dołącz go do przesyłki. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub nr telefonu, adres do korespondencji, numer zamówienia, przyczyny reklamacji. Prosimy także o informację czy zwracają się Państwo z prośbą o naprawę, wymianę czy całkowity zwrot kosztów. 

2. Składając reklamację prosimy o odesłanie produktu wraz z paragonem lub kopią faktury zakupu.

3. Reklamowany produkt należy wysłać na adres:

Klaudia Zachara
ul. Żytnia 13/129
01-014 Warszawa

Wymiana towaru

W Messh możesz dokonać wymiany biżuterii, np. w sytuacji gdy bransoletka okaże się za duża lub za mała. W przypadku bransoletek z kamieni szlachetnych wymiana jest bezpłatna, natomiast w przypadku bransoletek na rzemieniach zmiana rozmiaru wiąże się z opłatą w wysokości 30 zł. 

Biżuterię do wymiany należy przesłać na te same dane, jak przy reklamacji i załączyć informacje: imię i nazwisko, adres e-mail lub nr telefonu, adres do korespondencji, numer zamówienia oraz szczegóły wymiany. 

Zwrot towaru

Zgodnie z obowiązującym prawem, masz 14 dni na zwrot towaru. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt, wypełnij potrzebne oświadczenie (przykład poniżej) i wyślij je na nasz adres wraz ze zwracanym produktem/produktami. 

Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także otrzymany z nim paragon lub fakturę.

 

Przykładowy formularz zwrotu (Korzystanie z formularza jest fakultatywne)

ADRES DO KONTAKTU

Klaudia Zachara 

ul. Żytnia 13/129

01-014 Warszawa


adres internetowy – http://messhjewelry.com  e-mail – shop@messh.pl 

 

Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy - ..................................................

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) .........................................................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) .............................................................................................................................

Adres konsumenta(-ów)...............................................................................................................................

 

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)............................................

 

Data.................................................................

 

(*) Niepotrzebne skreślić.